Kleinschalige en flexibele kinderopvang.

Ook als u uw opvang al geregeld heeft en in aanmerking wilt komen voor de belastingtoeslag.

De voordeligste in de regio.

Vraag vrijblijvend een offerte.

Login voor Ouders.

Download het inspectierapport van GGD regio Utrecht.

Landelijk registernummer: 217716544

Wat doet het gastouderbureau?

Gastouderbureau Wijk brengt ouders, die opvang voor hun kinderen zoeken (vraagouders), in contact met mensen, die kinderen willen en kunnen opvangen binnen hun eigen gezin (gastouders). Het gaat hierbij om kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Een aantal kenmerken en voordelen van gastouderopvang zijn:

Gastouderbureau Wijk bemiddelt tussen het aanbod van gastouders en de vraag van ouders. Vervolgens bieden wij begeleiding en ondersteuning bij kennismaking, koppeling en gedurende de daadwerkelijke opvang. Daarnaast zorgen wij dat de opvang goed verloopt door:

De werkwijze:

Na de intakeprocedure zoekt gastouderbureau Wijk gezinnen bij elkaar die qua mogelijkheden, ideeën en wensen het beste bij elkaar passen. Op basis van een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis, in bijzijn van het gastouderbureau, beslissen beide partijen of zij met elkaar door willen gaan.

Als u kinderopvang nodig heeft:

Als vraagouder zoekt u kinderopvang voor uw kind(eren) en geeft u er de voorkeur aan dat dit binnen een gezin gebeurd. Bijvoorbeeld omdat u de huiselijkheid en individuele aandacht van een gezin verkiest boven een kinderdagverblijf of omdat u op onregelmatige tijden opvang nodig heeft. Daarnaast is opvang via een erkend gastouderbureau meestal goedkoper dan een kinderdagverblijf. De uurprijs ligt over het algemeen lager en vakanties hoeven, bij tijdig doorgeven, niet te worden doorbetaald. Voor noodopvang kunnen er desgewenst afspraken worden gemaakt met een tweede gastgezin. Als u zich heeft ingeschreven bij het gastouderbureau, dan volgt er een intakegesprek bij u thuis om o.a. een duidelijk beeld te krijgen van uw kind(eren) en uw wensen omtrent de opvang.

Als u gastouder wilt worden:

Als gastouder vangt u kinderen op van werkende of studerende ouders. U doet dit werk, uiteraard tegen vergoeding, in uw eigen huis zodat u het kunt combineren met de zorg voor uw eigen gezin. Het is ook mogelijk de opvang (maximaal drie dagen per week) bij de vraagouder thuis plaats te laten vinden. Het werk wordt door onze gastouders als leuk en zelfstandig ervaren, maar ook als verantwoordelijk. Voor ondersteuning en begeleiding gedurende de opvang kunt u op het gastouderbureau rekenen. Wanneer u zich wilt laten inschrijven als gastouder kunt u uw wensen en mogelijkheden aangeven t.a.v. het aantal kinderen en dagen dat u wenst op te vangen. Tijdens het intakegesprek dat bij u thuis plaats vindt, probeert de bemiddelingsmedewerker zich een goede indruk van uw kwaliteiten en pedagogische vaardigheden te vormen. Het gastouderbureau geeft richtlijnen t.a.v. uurtarieven en maaltijdvergoedingen.

Over de Wet Kinderopvang.

De Wet Kinderopvang gaat uit van een kostendeling: de overheid vergoedt u ongeveer 2/3 van de totale kosten. Voor u als ouder blijft ongeveer 1/3 van de kosten over. Hoe hoog dit bedrag exact is, hangt af van uw inkomen.

Gastouderbureau Wijk maakt vrijblijvend graag een bruto uurberekening voor u.

Heeft u zelf al opvang geregeld?

Als u zelf al opvang geregeld heeft (bijv. bij familie, buren), kan het ook financieel aantrekkelijk zijn uw opvang bij het gastouderbureau te laten registreren.  Door de bijdrage van de belastingdienst kunt u als vraagouder goedkoper uit zijn.